Lirik Sholawat Robbi Kholaq dari Nissa Sabyan

Nissa sabyan robbi kholaq

Berikut ini lirik sholawat Robbi Kholaq yang dinyanyikan oleh Nissa Sabyan lengkap dengan video klipnya :

Lirik Sholawat Robbi Kholaq

Robbi kholaq thoha minnur
Fihih tirom
Fihih tirom
Nadahu aqbil ya mukhtar
Antal amin
Antal amin

Lammar taqoo baital ma’mur
Sholla imam
Sholla imam
Waqoddana mirrobbihil,
Bahil jalil
Bahil jalil
Nadahu aqbil ya mukhtar
Antal amin
Antal amin
Antal amin
Antal amin

Inrumta antahdo bil khur
Yaumazziham
Yaumazziham
Shalli ala bahil anwar
Ainal yaqin
Ainal yaqin
Nadahu aqbil ya mukhtar

Antal amin
Antal amin
Antal amin
Antal amin